ZAUJÍMAVOSTI

Predškolák

Čo má vedieť predškolák

11.09.2013 17:07
VIETE, ČO BY MALO VEDIEŤ DIEŤA, KTORÉ IDE DO ŠKOLY? Malo by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek, poznať adresu, na ktorej býva; S pomocou názoru (manipulácia s predmetmi, hračkami) by malo sčitovať a odčitovať minimálne od 1 do 10; poznať čísla...

Zdravá výchova

Zdravá výchova

11.09.2013 17:20
ZDRAVÁ VÝCHOVA        Deti často počúvajú od svojich rodičov rôzne príkazy, zákazy bez toho, aby poznali dôvod a príčinu. Nie je preto čudné ani nezvyklé, že deti nereagujú a nechcú počúvať. Preto je dôležité s deťmi otvorene hovoriť, nevyhrážať sa...

Čítanie

Čítanie

11.09.2013 17:30
ABY DETI RADY ČÍTALI   ... Ten, kto vo svojich ratolestiach včas prebudí lásku k čítaniu kníh, uľahčí im život ...      Deti považujú pozeranie televízie za pohodlnejšie ako čítanie kníh. Ale keď zistia, že knihy tiež vedia byť napínavé a zábavné, stane sa čítanie...

Rady pre rodičov

Adaptácia

11.09.2013 19:52
Malá príručka veľkých rád pre rodičov. Ako pomôcť dieťaťu pred vstupom do MŠ. Každý začiatok je ťažký        Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy pre dieťa i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie,...

Adaptácia

Adaptačný proces

15.09.2013 14:18
ADAPTAČNÝ PROGRAM Materskej školy pri Základnej škole Hiadeľ č. 14, 97661 pošta Lučatín   V pedagogike sa pojem adaptácia používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného školského a mimoškolského prostredia, v ktorom dieťa žije. Prostredníctvom...

Memorandum

Memorandum Dieťaťa

14.09.2013 21:04
MEMORANDUM DIEŤAŤA Milujem vás, milujte aj vy mňa …   ·      NEROZMAZNÁVAJTE MA.            Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo si pýtam. Iba Vás skúšam. ·      NEPOUŽÍVAJTE VOČI MNE...