KONTAKT

Názov školy: Základná škola s materskou školou Hiadeľ 14

Adresa školy: Hiadeľ č.14, 97661 pošta Lučatín

 

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy: Mgr. Miroslava Palágyiová, tel. 048/419 11 19, 0904 491 481 miroslava.palagyiova@gmail.com

 

 

Pedagogický zamestanci:

Mgr. Ivana Švejkovská- učiteľka MŠ

Jana Bátoryová - učiteľka MŠ

 

 

 

Školský klub detí:

I. oddelenie /I.A, III.A, IV.A/ - Mgr. Vladimíra Kútiková