Memorandum Dieťaťa

14.09.2013 21:04

MEMORANDUM DIEŤAŤA

Milujem vás, milujte aj vy mňa …

 

·      NEROZMAZNÁVAJTE MA.

           Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo si pýtam. Iba Vás skúšam.

·      NEPOUŽÍVAJTE VOČI MNE SILU.

           To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.

·      NEPROTIREČTE SI.

           To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.

·      NESNAŽTE SA, ABY SOM SA CÍTIL MENŠÍ NEŽ SOM.

·      NEROBTE ZA MŇA VECI, KTORÉ SÁM UROBÍM.

            Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás naďalej zapriahať do svojich služieb.

·      NEPRIPUSTITE, ABY SA VENOVALO PRIVEĽA POZORNOSTI MOJIM ZLÝM “ZVYKOM”.

            To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

·      NENAPOMÍNAJTE MA PRED ĽUĎMI.

            Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

·      NESNAŽTE SA DISKUTOVAŤ O MOJOM SPRÁVANÍ EŠTE POČAS KONFLIKTU.

            Vtedy vás veľmi nepočúvam. Je v poriadku o tom hovoriť, ale nechajte to na neskôr.

·      NESNAŽTE SA MI KÁZAŤ.

            Boli by ste prekvapení ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

·      NESNAŽTE SA, ABY SOM CÍTIL, ŽE MOJE CHYBY SÚ HRIECHY.

            Musím sa učiť robiť chyby, bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.

·      NECHCITE, ABY SOM VŽDY VYSVETĽOVAŤ SVOJE SPRÁVANIE.

            Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

·      NEOCHRAŇUJTE SA PRED DÔSLEDKAMI.

            Potrebujem ich poznať a získať vlastné skúsenosti.

·      NEODSTRKUJTE MA, KEĎ KLADIEM OTÁZKY.

            Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie inde.

·      NEBOJTE SA, ŽE SO MNOU TRÁVITE IBA MÁLO ČASU.

            Ráta sa, ak ho spolu trávime.

·      NEZABÚDAJTE, ŽE SA MI NEMÔŽE DARIŤ BEZ VEĽKÉHO POCHOPENIA A POVZBUDENIA.

            Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda tak často.

·      ZAOBCHÁDZAJTE SO MNOU AKO SO SVOJIM PRIATEĽOM.

            Potom aj ja budem vašim priateľom.

·      MILUJEM VÁS, MILUJTE AJ VY MŇA …