PRÁVA, POVINNOSTI A PRAVIDLÁ

PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti rodičov

11.09.2013 20:15
  Práva a povinnosti rodičov, alebo zákonných zástupcov dieťaťa Materskej školy v Hiadli         Na ochranu osobných údajov dieťaťa, ako aj informácií týkajúcich sa jeho osobného alebo rodinného života         Poznať školský...

PRAVIDLÁ

Pravidlá

14.09.2013 21:11
   Naši škôlkári sa snažia dodržiavať tieto pravidlá:       Privítame sa a rozlúčime navzájom.    Sme kamaráti, pomáhame si.    Nikoho nebijeme, neubližujeme si.    Neberieme nič, čo nám nepatrí.    Používame tri čarovné...

Desatoro pre učiteľku

Učiteľka

14.09.2013 21:17
Desatoro zásad správania učiteľky Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou. Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí. Dodržiava etiku materskej školy Dieťa a učiteľka majú rovnakú dôstojnosť, preto učiteľka...