Milí rodičia,
pozývame vás na
ZÁPIS do materskej školy v Hiadli.

Zápis do materskej školy bude prebiehať tretí májový týždeň, 

t.j. od 16. mája 2016 do 20. mája 2016 

v čase od 8:00 - 12:00 hod. a od 14:00 - 16:30 hod. v priestoroch materskej školy.

ČINNOSŤ materskej školy Hiadeľ:
- venujeme sa výučbe anglického jazyka krúžkovou činnosťou,
- zúčastňujeme sa plaveckých a lyžiarskych kurzov pod vedením kvalitných inštruktorov,
- spolupracujeme s organizáciou NAPANT pri napĺňaní environmentálnej výchovy,
- spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno,
- v priestoroch školy má sídlo Základná umelecká škola Hiadeľ, deti majú možnosť navštevovať jej odbory, literárno-dramatický a hudobný odbor, pod vedením profesionálnych lektorov,
- MŠ v rámci hypoterapie každoročne zabezpečuje jazdenie na poníkoch z ranča Gazdáčik,
- uskutočňujeme rôzne aktivity na podporu celostného osobnostného rozvoja každého dieťaťa, ktoré smerujú k úspešnému začleneniu sa dieťaťa do spoločnosti (súťaže, projekty a programy v rámci obce a blízkeho okolia, kraja i MŠ SR...).

Tešíme sa na vás.

 
 
 
Milí rodičia, 
 
cez víkend (27.-28. 2. 2016) sa uskutoční brigáda s cieľom vytrhania parketovej podlahy v ŠKD. Prosíme rodičov, ktorí môžu pomôcť, aby prišli a doniesli si aj potrebné pracovné náradie. Každá pomoc je vítaná. 
 
Ďakujeme
 
 
 
 
 
Milí rodičia
 
V stredu 10. februára 2016 sa v doobedňajších hodinách v priestoroch ZŠ s MŠ uskutoční pre deti a žiakov KARNEVAL. Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili masky. Ďakujeme
 
 

Aktuality

OZNAM!

Vážení rodičia,

v dňoch 1. - 5. februára 2016 sa uskutoční lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Selce - Čachovo.

Odchod zo školy bude každý deň v čase 8,00 - 8,30 hod., odchod z lyžiarskeho strediska bude medzi 11,00 - 11,30 hod.

 

Všeobecné informácie:

  • do 15.1.2016 je potrebné zaplatiť poplatok za lyžiarsky výcvik 50 Eur
  • pre účel dopravy sú potrebné 3 osobné automobily
  • na dopravu je potrebné si priplatiť 5 Eur
  • každé dieťa musí mať lyže, lyžiarky, vhodné oblečenie, suché oblečenie na prezlečenia (aj ponožky), lyžiarsku prilbu - bez nej nebude diaťaťu umožnené lyžovať na svahu
  • je možné pribaliť deťom aj termosku s čajom
  • školáci nezabudnite na desiatu

Oznamy

Dôležité

11.03.2015 12:51
  OZNAMY PROSíME RODIčOV, ABY ...    ...KAžDú ZMENU v POSKYTNUTýCH úDAJOV OZNáMILI TRIEDNEJ UčITEĽKE (zmena tel.čísla, poisťovne, adresy, mena, plnej moci....)   ...DETIčKáM PRIEBEžNE KONTROLOVALI VLáSKY. ...DIEŤA, KTORé VYMEšKá V MŠ VIAC AKO 3  PO SEBE...