Triedu "Smelý mravček" v šk. roku 2018/2019 tvoria:

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľky MŠ:  Mgr. Ivana Švejkovská

                      Jana Bátoryová  

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Miroslava Palágyiová

Vychovávateľka/učiteľka ZŠ: Mgr. Vadimíra Kútiková

 

 

Pravidelnú čistotu a hygienu zabezpečuje:
Upratovačka a školníčka MŠ: Ľubica Sláviková

Správne stravovacie návyky a starostlivosť o stravníkov zabezpečujú:
Kuchárka: Ľubica Sláviková