TEKVIČKOVÁ BESIEDKA 2017

Bystrianska jaskyňa

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 3.11.2017

Mikuláš 2017

NÁVŠTEVA Z NAPANT-u

Lyžiarsky výcvik ZŠ s MŠ 2017/2018

Zimná turistika s našimi kamarátmi z Lučatína

SÚŤAŽ SČK V BREZNE 2018