ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

28.03.2018 14:14

Základná škola s materskou školou Hiadeľ  14

 

pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

 

zápis do prvého ročníka

pre školský rok 2018/2019,

 

ktorý sa uskutoční

 

dňa 27. apríla 2018

od 8.00 hod. do 16.00 hod.

      Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu.

              Naša škola ponúka:

  • účasť žiakov v projektoch školy ( Zelená škola, Zdravá škola)

  • vyučovanie cudzích jazykov od  1.ročníka

  • využitie IKT vo vyučovaní vo všetkých predmetoch

  • plavecký, lyžiarsky a korčuliarky výcvik

  • prevádzka ŠKD od 7.00 hod. do 16.30 hod.