Tekvičková besiedka

31.10.2017 10:42

 Besiedka pre starých rodičov.
Dňa 24.10. 2017 sme mali v našej škole Besiedku pre starých rodičov spojenú s tvorivými dielňami, na ktorých si deti spolu s rodičmi a starými rodičmi vyrobili krásne jesenné výtvory. S výrobou im pomohli aj pracovníčky NAPANT-u. Pre starých rodičov si deti ZŠ s MŠ

pripravili pekné vystúpenie. Popri sledovaní vystúpenia sa mohli všetci občerstviť koláčikmi a čajom. 
Kolektív ZŠ s MŠ