OZNAM !!!

25.01.2018 14:37

LYŽIARSKY VÝCVIK ZÁKLADNÁ ŠKOLA HIADEĽ - TÁLE 2018

 
Vážení rodičia,
od 29.1. do 31.1.2018 ste prihlásili svoje dieťa na lyžiarsky výcvik na Tále. Z predošlých
skúseností z LV je deťom treba nabaliť jedenie a pitie. /desiata/
Na LV sa pôjdeme autobusom. Do školy je potrebné prísť do ráno do 7.30, nakoľko sa deti
obúvajú do lyžiarok v ZŠ a odchod je o 7.45 hod. z pred školy.
Potrebná výbava: lyže, lyžiarske topánky, lyžiarske rukavice (musia byť šušťákové, nie
látkové), prilba, palice. Lyže a palice ostávajú počas lyžiarskeho výcviku v úschovni na
Táľoch.
Vážení rodičia,
od 29.1. do 31.1.2018 ste prihlásili svoje dieťa na lyžiarsky výcvik na Tále. Z predošlých
skúseností z LV je deťom treba nabaliť jedenie a pitie. /desiata/
Na LV sa pôjdeme autobusom. Do školy je potrebné prísť do ráno do 7.30, nakoľko sa deti
obúvajú do lyžiarok v ZŠ a odchod je o 7.45 hod. z pred školy.
Potrebná výbava: lyže, lyžiarske topánky, lyžiarske rukavice (musia byť šušťákové, nie
látkové), prilba, palice. Lyže a palice ostávajú počas lyžiarskeho výcviku v úschovni na
Táľoch.

  Plán organizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu

Školské zariadenie : Základná škola s materskou školou Hiadeľ, Hiadeľ 14, p. Lučatín 976 61

Termín : 29.01.2018 – 31.01.2018

Názov aktivity : Lyžiarsky výcvik 2. ročník ZŠ

Cieľ aktivity : Rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti, osvojovať si základy lyžovania.

Miesto pobytu : Lyžiarsky stredisko – Tále

Organizátor : ZŠ s MŠ Hiadeľ , ZŠ s MŠ Brusno a CVČ Brusno

Vedúci kurzu : Mgr. Patrik Palider , č.tel.: 0903 254 268 , patrikpalider @ gmail.com

Cena kurzu : 45 € / v cene – doprava, výcvik, vleky/

Miesto a čas odchodu : 07. 45 hod. – z ZŠ Hiadeľ do ZŠ Brusno

Miesto a čas príchodu : 13 . 00 hod – MŠ Brusno,

                                       13.15 hod - ZŠ Hiadeľ

Počet účastníkov : cca 35.

Podmienky stravovania : desiata – vlastná z domu každé dieťa, obed – 13.15 v ZŠ s MŠ Hiadeľ.

Spôsob dopravy : doprava autobusom – zabezpečí - organizátor

Program dňa :

07.45 hod . odchod z ZŠ s MŠ Hiadeľ, zodpovednosť za celú organizáciu a bezpečnosť detí preberajú

pedagógovia poverení organizáciou lyžiarskeho výcviku.

8.10 hod. odchod zo ZŠ Brusno

08.45 hod. príchod do areálu Tále

08.45 – 09.00 hod. / zabezpečenie lyžiarskeho výstroja, príprava na výcvik /

09.00 – 10.00 hod. zaradenie do skupín - lyžiarsky výcvik /

10.00 – 10.30 - prestávka – občerstvenie / teplý čaj / , hygienický návyk

10.30 – 11.30 – lyžiarsky výcvik ,

11.30 – 12.00 – uloženia výstroja, pokyny

12.00 – 12.30 hod. odchod z areálu Tále do ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622/24, Brusno

13.00 - príchod ZŠ Hiadeľ, odovzdanie detí učiteľkám školského klubu

Za priebeh lyžiarskeho výcviku, činnosti a jeho organizáciu zodpovedajú pedagógovia poverení

organizáciou lyžiarskeho výcviku.

Zákonní zástupcovia prihlásených detí obdŕža pokyny ohľadom organizácie lyžiarskeho

výcviku od pani Mgr. Miroslavy Palágyiovej – triednej učiteľky, ZŠ s MŠ Hiadeľ.