OZNAM

05.11.2017 11:04

Vážení rodičia detí a žiakov,

 

riaditeľka ZŠ s MŠ Hiadeľ,

Mgr. Miroslava Palágyiová, vám oznamuje, že meranie zraku v našej škole prebehne 21.11.2017, t.j. v utorok.

 

Zároveň vám oznamuje aj zmenu podmienok, za ktorých bude toto meranie realizované – počas poslednej telefonickej a emailovej komunikácie spoločnosť Emma Crystal oznámila spoplatnenie merania zraku a to v sume 5,00 €.

 

Z uvedeného dôvodu sa do Informovaného súhlasu zapíšte len tí, ktorí máte aj napriek spoplatneniu o vyšetrenie zraku záujem.

 

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

 

Kolektív ZŠ s MŠ Hiadeľ