Návšteva Bystrianskej jaskyni

02.11.2017 17:44

Keďže sme sa na vlastivede učili o slovenských jaskyniach, v jednej z nich sme boli spolu aj s predškolákmi na exkurzii. Navštívili sme neďalekú Bystriansku jaskyňu, ktorá sa nachádza juhozápadne od obce Bystrá. Jaskyňou nás sprevádzala milá teta, ktorá nám o nej povedala zaujímavé informácie. Bystrianska jaskyňa je veľmi krásny prírodný výtvor. Prešli sme 580 metrov kľukatými puklinovými chodbičkami, čo nám trvalo približne 45 minút