Deň narcisov 2018

17.04.2018 15:21

V mene projektu Liga proti rakovine ďakujeme všetkým, ktorí nezištne prispeli a podporili tým projekty pre onkologických pacientov, ich rodiny, i zdravú verejnosť. Naše poďakovanie patrí aj všetkým žiakom ZŠ a deťom MŠ Hiadeľ, ktoré rozdávali narcisy v našej obci. Aj napriek daždivému počasiu nás tešilo, že sme mohli pomôcť dobrej veci :)