Základná škola s materskou školou Hiadeľ 14

Hiadeľ č. 14
976 61 Lučatín