ZAPLATENIE STRAVNÉHO

20.11.2017 15:28
OZNAM!
Oznamujeme rodičom, že doklady o zaplatení stravy (ústrižok poštovej poukážky a výpisy o zaplatení z Internet banking-u) nie je potrebné odovzdávať späť do ZŠ s MŠ Hiadeľ.
Ďakujeme,
ZŠ s MŠ Hiadeľ