Pozývame Vás na prezentáciu mladých talentov JARNÉ PREBUDENIE..:)

26.03.2018 16:13

Základná škola s materskou školou Hiadeľ

Vás pozýva na ďalší ročník v prezentácií mladých talentov s názvom

„ Jarné prebudenie“,

ktorá  sa uskutoční dňa 10.4.2018 o 10,30 hod.  v kultúrnom dome v Hiadli.

Žiaci a deti si pripravia báseň, alebo pieseň s jarnou tematikou, alebo ľubovoľnou akú si zvolia. Z každej kategórií je možné vybrať dve deti resp. žiakov. Tešíme sa na Vás!

Jarné prebudenie 2017 2018.docx (479289)